Oferujemy zdalną obsługę (tzw. Help Desk) oraz wizyty u Klienta. Zarządzamy i administracjemy infrastrukturą IT (komputerami, drukarkami, sieciami LAN, WAN, WiFi, serwerami, licencjami oprogramowania). Instalujemy oraz konfigurujemy oprogramowania i urządzenia. Koordynujemy obsługę, naprawy i modernizacje sprzętu IT i osprzętu komputerowego. Prowadzimy także nadzór nad polityką antywirusową, polityką archiwizacji danych i wykonywaniem kopii bezpieczeństwa systemów oraz realizujemy obsługę związaną z eksploatacją i pogwarancyjną naprawą urządzeń.